فایل خوب ,دانلود تحقیق و مقاله

فایل خوب ,دانلود تحقیق و مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته بیوتکنولوژی

مقدمه و كاربردهای بیوتكنولوژی

مقدمه و كاربردهای بیوتكنولوژی
بیوتکنولوژی کاربردهای بیوتکنولوژیک میکروارگانیسمها تولید Biomass روشهای اصلی افزایش تولید متابولیتهای اولیه پلی ساکاریدهای میکربی

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان