فایل خوب ,دانلود تحقیق و مقاله

فایل خوب ,دانلود تحقیق و مقاله

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته تاریخ و ادبیات

تحقیق در مورد اسکندر مقدونی 65 ص

تحقیق در مورد اسکندر مقدونی 65 ص
تحقیق در مورد اسکندر مقدونی 65 صاسکندر مقدونی 65 صدانلود تحقیق در مورد اسکندر مقدونی 65 صاسکندرمقدونیتحقیقمورداسکندرمقدونی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق در مورد ایران باستان

تحقیق در مورد ایران باستان
تحقیق در مورد ایران باستان 39 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق در مورد اسحاق نیوتن

تحقیق در مورد اسحاق نیوتن
تحقیق در مورد اسحاق نیوتن 13 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق مسیحیت در ایران باستان

تحقیق مسیحیت در ایران باستان
تحقیق مسیحیت در ایران باستان در قالب Word قابل ویرایش در 13 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق در مورد تاریخ سیاسی ائمه

تحقیق در مورد تاریخ سیاسی ائمه
ائمه اطهارتاریختاریخ سیاسی ائمهتاریخچه ائمه اطهارتایرخ ائمهتحقیق تاریخدانلود تحقیقزندگینامه ائمهكار تحقیقی تاریخ دانلود تحقیق تاریخ سیاسی ائمه

توضیحات بیشتر

دانلود 6,050 تومان

تحقیق کلنل محمدتقی خان پسیان و کودتای 1299

تحقیق کلنل محمدتقی خان پسیان و کودتای 1299
کلنل محمدتقی خانتحقیق در مورد کلنل محمدتقی خاندانلود تحقیق کلنل محمدتقی خاندانلود رایگان تحقیق کلنل محمدتقی خانپروژه کلنل محمدتقی خانمقاله کلنل محمدتقی خانمقاله در مورد کلنل محمدتقی خانپروژه در مورد کلنل محمدتقی خانپایان نامه کلنل محمد تقی خان پسیان

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری در قالب Word در 24 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظامهای دموكراسی

دانلود مقاله نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظامهای دموكراسی
نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظام های دموكراسی اطلاعات حق دسترسی آزادانه تحقیق درباره نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق در مورد روزگار طاهریان

تحقیق در مورد روزگار طاهریان
تحقیق در مورد روزگار طاهریان در 21 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,950 تومان

تحقیق در مورد سقوط سامانیان

تحقیق در مورد سقوط سامانیان
تاریخ، سامانیان، سقوط، قراخانیان، محمود غزنوی، تركان

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق واقعه کشتار هفده شهریور 57 (جمعه سیاه) و پیامدهای آن

تحقیق واقعه کشتار هفده شهریور 57 (جمعه سیاه) و پیامدهای آن
تحقیق واقعه كشتار هفده شهریور 57 ( جمعه سیاه ) و پیامدهای آن و بی اعتبارشدن راه حل های سیاسی و مسالمت آمیز در 57 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق در مورد از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری (ادبیات پهلوی در سه قرن اول هجری)

تحقیق در مورد از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری (ادبیات پهلوی در سه قرن اول هجری)
تحقیق در مورد از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری ( ادبیات پهلوی در سه قرن اول هجری) در 100 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق مناسبات ایران و تركیه و شیروان و داغستان در اواخر سده شانزدهم میلادی

تحقیق مناسبات ایران و تركیه و شیروان و داغستان در اواخر سده شانزدهم میلادی
تحقیق مناسبات ایران و تركیه و شیروان و داغستان در اواخر سدة شانزدهم میلادی در 30 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

تحقیق تاریخ شهرهای ایران 33 ص

تحقیق تاریخ شهرهای ایران 33 ص
تحقیق در مورد تاریخ شهرهای ایران 33 صتاریخ شهرهای ایران 33 صدانلود تحقیق در مورد تاریخ شهرهای ایران 33 صتاریخشهرهایایرانتحقیقموردتاریخشهرهایایران

توضیحات بیشتر

دانلود 4,950 تومان

تحقیق در مورد ارتش ایران در زمان ساسانیان

تحقیق در مورد ارتش ایران در زمان ساسانیان
تحقیق در مورد ارتش ایران در زمان ساسانیان دانلود تحقیق ارتش ایران در زمان ساسانیان دانلود ارتش ایران در زمان ساسانیان

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

مقاله بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل

مقاله بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل
مقاله بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل در 21 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

خلاصه کتاب تاریخ سینما 38 ص

خلاصه کتاب تاریخ سینما 38 ص
خلاصه کتاب تاریخ سینما 38 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق درباره انقلاب فرانسه دارای 11 صفحه

تحقیق درباره انقلاب فرانسه دارای 11 صفحه
تحقیق درباره انقلاب فرانسه دارای 11 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

مقاله در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق بین الملل خصوصی در 32 ص

مقاله در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق بین الملل خصوصی در 32 ص
مقاله در مورد شناسایی و اجرای احكام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی در 32 ص مقاله در مورد شناسایی و اجرای احكام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی در 32 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی دارای 24 صفحه

تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی دارای 24 صفحه
تحقیق اوضاع سیاسی زمان میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی دارای 24 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق امام صادق (ع) و پزشکی

تحقیق امام صادق (ع) و پزشکی
تحقیق پزشكی دانلود تحقیق كار تحقیقی پزشكی امام صادق امام صادق و پزشكی علوم پزشكی طب امام صادق

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان